China - Xian
China - Xian

The Drum Tower in Xian, light up beautifully at night...

China - Xian
China - Xian

The Bell Tower

China - Xian
China - Xian

The Drum Tower at night

China - Xian
China - Xian

The Drum Tower

China - Xian
China - Xian

The beautiful winter sunlight

China - Xian
China - Xian

The beautiful silhouette standing inside looking out...

China - Xian
China - Xian

The guard on lookout

China - Xian
China - Xian

The many drums on display

China - Xian
China - Xian

The two love bird